Styrelsen

Ordförande:
Kurt Ehlin
Tel:
Mobil: 070-603 68 06
Vice Ordförande:
Tomas Karlström
Tel: 0660-505 42
Mobil: 070-24 70 723
Sekreterare:
Göran Englund
Tel: 0660-26 04 35
Mobil: 070-34 62 349
Kassör:
Roger Vestin
Tel: 0660-140 05
Mobil: 070-64 39 317
Ledamot:
Jan Thors
Tel: 0660-560 54
Mobil: 070-51 82 321
Tävlingskommité:
Lars Nordgren
Tel: 0663-104 44
Mobil: 070-31 70 444